Faisnéis maidir le Dúiche Uirbeach agus Bardais Luimnigh

Clúdaíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh limistéar 2755sq.km agus soláthraíonn sé raon leathan seirbhísí do os cionn 195,000 duine.

 • Cathair Luimnigh: 105,326
 • Contae Luimnigh: 89,849

Malgamú

Rinneadh malgamú le Comhairle Cathrach Luimnigh agus Comhairle Contae Luimnigh in 2014 faoi réir forálacha Achta Athchóirithe ar an Rialtas Áitiúil 2014. Tháinig sé in oibriúchán ar an 1ú Mheithimh 2014 i ndiaidh toghchán áitiúla 2014. Roimh an gcumasc, bhí ocht dtoghcheantar agus 45 comhairleoir ag an dá Chomhairle.

Dúichí

Tá sé toghcheantar ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh anois. Clr Francis Foley é Méara Cathrach agus Contae Luimnigh.

Dúiche Uirbeach Luimnigh

 • Clr Azad Talukder í Cathaoirleach le Dúiche Uirbeach Luimnigh
 • Tá trí toghcheantar i nDúiche Uirbeach Luimnigh:

Cathair Luimnigh Thuaidh

 • Daonra: 21,640
 • Comhairleoirí: 7

Cathair Luimnigh Thiar:

 • Daonra: 33,370
 • Comhairleoirí: 7

Cathair Luimnigh Thoir:

 • Daonra: 50,316
 • Comhairleoirí: 7

Dúiche Bardais Átha Dara-Ráth Caola

 • Clr Adam Teskey é Cathaoirleach le Dúiche Bardais Átha Dara-Ráth Caola
 • Daonra: 27,650
 • Comhairleoirí: 6

Dúiche Bardais an Chaisleáin Nua

 • Clr Michael Collins é Cathaoirleach le Dúiche Bardais an Chaisleáin Nua
 • Daonra: 27,336
 • Comhairleoirí: 6

Dúiche Bardais na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg

 • Clr John Egan é Cathaoirleach le Dúiche Bardais na Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg
 • Daonra: 34,536
 • Comhairleoirí: 7

Comhairleoirí

Laghdaíodh líon na n-ionadaithe poiblí don údarás aontaithe ó 45 go 40 anois.

Mhol an Coimisiún Teorann 21 comhairleoir don trí toghcheantair nua sa chathair i nDúiche Uirbeach, agus an 19 eile i trí cheantar an chontae.

Eascraíonn na athruithe, deartha chun limistéar uirbeach níos mó a chruthú le daonra 100,000, i gceathrar chomhairleoir a dhéanann ionadaíocht ar an toghcheantar athdheartha sa chathair.

Chun breathnú ar liosta iomlán comhairleoirí, cliceáil anseo.