Minsonraí a ghabhann le cruinnithe difriúla Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

D’éirigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ina údarás áitiúil aonair go hoifigiúil ar an 1 Mheithimh 2014, i ndiaidh malgamaithe Chomhairle Cathrach Luimnigh agus Comhairle Contae Luimnigh.

I ndiaidh toghcháin áitiúil 2014, bhí 40 comhairleoir tofa le údarás Luimnigh a rinneadh cumasc air le déanaí.

 • I gcomhair liosta iomlán comhairleoirí, cliceáil anseo.
 • Is féidir teacht ar fhéilire Cruinnithe an Chomhairle anseo.

Cruthaíodh na dúichí uirbeach agus bardais nua i ndiaidh toghcháin áitiúla 2014 agus an malgamú.

Faisnéis ar na cruinnithe reáchtáilte ag gach dúiche Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 

Cruinniú an Chomhairle Iomláine 

 • Baill: 40
 • Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh: Clr Francis Foleys
 • Leas-Mhéara: Clr. Kieran O'Hanlon
 • Cruinnithe reáchtáilte gach dara mí ar an gceithre Luan sa mhí ag 3in i Seomra na Comhairle, Tuar an Daill, Luimneach V94 WV78

Dúiche Uirbeach Luimnigh

 • Baill: 21
 • Cathaoirleach: Clr. Olivia O'Sullivan
 • Cruinnithe reachtáilte ar an tríú Luain gach mí ag 9rn i Seomra an Chomhairle, Tuar an Daill, Luimneach V94 WV78

Áth Dara - Dúiche Bardais Ráth Caola

 • Baill: 6 
 • Cathaoirleach: Clr Stephen Keary
 • Cruinnithe reáchtáilte ar an dara Máirt gach mí ag 9rn in Áras Sean Finn, Bóthar na Líne Nua, Ráth Caola, Co. Luimnigh V94 HK1V

An Cheapach Mhór - Dúiche Bardais Chill Mocheallóg

 • Baill: 7
 • Cathaoirleach: Clr John Egan
 • Cruinnithe reáchtáilte ar an dara Déardaoin gach mí ag 3:30in in Áras Mainchín Seoige, Ard an Mhuilinn, Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh V35 K497

Dúiche Bardais An Chaisleáin Nua

 • Baill: 6
 • Cathaoirleach: Clr Michael Collins
 • Cruinnithe reáchtáilte ar an chéad Chéadaoin gach mí ag 10rn in Áras William Smith O’Brien, An Gort Buí, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh V42 EH73

Tabhair faoi deara: Is féidir le suíomhanna, dátaí agus amanna na gcruinnithe athrú uaireanta. Seiceáil ar Fhéilire an Chomhairle le do thoil, cliceáil anseo.