Taisteal agus Iompar SPC

Tá Coiste Polasaithe Straitéisigh um Thaisteal agus Iompar freagrach as gach réimsí polasaithe agus straitéise a bhaineann le Infreastruchtúr Bóithre/Iompair agus modhanna Taistil.

Tá freagracht riaracháin ag an Stiúrthóireacht Iompair agus Soghluaisteachta as an gcoiste seo.

Baill tofa Choiste Polasaithe Straitéisigh um Thaisteal agus Iompar

 • Saša Novak Uí Chonchúir (Cathaoirleach)
 • Joe Leddin
 • Elena Secas
 • Kieran O’Hanlon
 • Martin Ryan
 • Dan McSweeney
 • Elisa O’Donovan
 • Frankie Daly
 • Fergus Kilcoyne
 • Brigid Teefy
 • Daniel Butler
 • Gerald Mitchell
 • John Sheahan
 • Michael Sheahan
 • Francis Foley
 • Tom Collopy

Tá ionadaithe earnála an Choiste Polasaithe Straitéisigh um Thaisteal agus Iompar ceaptha anois

 • Tim O’Brien - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
 • Pat McCarthy - Forbairt/Tógáil
 • Seán Golden - Gnó/Tráchtála
 • Frank McDonnell - Ceardchumann
 • Dean Lillis - Pobal/Deonach
 • Bruce Harper - Pobal/Deonach
 • Maureen Browne - Ionchuimsiú Sóisialta
 • Frank Heffernan - Comhshaol/Caomhnú