SPC Pobal, Sos agus Cultúr

Tá SPC Pobail, Cultúir agus Sosa freagrach as gach réimsí polasaithe agus straitéise a bhaineann le forbairt agus infreastruchtúr pobail, turasóireacht, seirbhísí leabharlainne, spóirt agus sosa, ealaíne agus tionscnaimh aois-bháúla.

Tá freagracht riaracháin ag an Stiúrthóireacht Forbartha Tuaithe, Pobail agus Cultúir as an gcoiste seo.

Baill tofa Choiste Polasaithe Straitéisigh um Phobal, Sos agus Cultúr

 • Michael Donegan (Cathaoir)
 • Michael Collins
 • Kieran O'Hanlon
 • Francis Foley
 • Joe Pond
 • Kevin Sheahan
 • Abul Kalam Azad Talukder
 • Sarah Kiely
 • Dan McSweeney
 • Gerald Mitchell
 • Olivia O'Sullivan
 • Tom Ruddle
 • Conor Sheehan
 • Elisa O'Donovan
 • P.J. Carey
 • Frankie Daly

Tá ionadaithe earnála an Choiste Polasaithe Straitéisigh um Phobal, Sos agus Cultúr ceaptha anois

 • Louise Crowley - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
 • Mike Ryan - Forbairt/Tógáil
 • Louise Donlon - Gnó/Tráchtála
 • Josephine Butler - Comhshaol/Caomhnú
 • Pádraig Lohan - Pobal/Deonach
 • Keith Pigott - Pobal/Deonach
 • Folúntas - Ionchuimsiú Sóisialta
 • Maura Meaney – Ionchuimsiú Sóisialta
 • Colm Breen - Pobal/Deonach
 • Pete Moles – Pobal/Deonach