SPC, Gníomhaíocht Aeráide, Bithéagsúlacht agus Comhshaol

Tá SPC um Ghníomhú ar son na hAeráide, Bithéagsúlachta agus Comhshaoil freagrach as agus cuidíonn sé leis an gcomhairle i bhfoirmliú, forbairt agus athbhreithniú ar pholasaí agus straitéis

Tá freagracht riaracháin ag an Stiúrthóireacht Pleanála, Comhshaoil agus Comhfhorbartha Áite as an gcoiste seo.

Baill tofa Choiste Polasaithe Straitéisigh um Ghníomhaíocht Aeráide, Bithéagsúlacht agus Comhshaol

 • Liam Galvin (Cathaoir)
 • John Egan
 • Jerome Scanlan
 • John Sheahan
 • Michael Sheahan
 • Adam Teskey
 • Elena Secas
 • Bridie Collins
 • Michael Collins
 • Kevin Sheahan
 • Sharon Benson
 • P.J. Carey
 • Emmett O'Brien
 • Seán Hartigan
 • Abul Kalam Azad Talukder
 • John O’Donoghue

Tá ionadaithe earnála an Choiste Polasaithe Straitéisigh um Ghníomhaíocht Aeráide, Bithéagsúlacht agus Comhshaol ceaptha anois

 • Martin Stapleton - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
 • Thomas Blackburn - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
 • Folúntas - Gnó/Tráchtála
 • Seamus Hoyne - Gnó/Tráchtála
 • Michelle Hayes - Comhshaol/Caomhnú
 • Marian Hurley - Pobal/Deonach
 • Folúntas - Comhshaol/Caomhnú
 • Caillum Hedderman - Pobal/Deonach