SPC Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Pleanáil

Tá SPC Forbartha Eacnamaíoch, Fiontair agus Pleanála freagrach as gach réimsí polasaithe a bhaineann le forbairt eacnamaíoch, fiontair agus feidhmeanna pleanála an chomhairle.

Tá freagracht riaracháin ag an Stiúrthóireacht Pleanála, Comhshaoil agus Comhfhorbartha Áite as an gcoiste seo.

Baill tofa Choiste Polasaithe Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Pleanáil

 • Bridie Collins (Cathaoir)
 • Eddie Ryan
 • James Collins
 • Joe Pond
 • Martin Ryan
 • Catherine Slattery
 • Daniel Butler
 • John Egan
 • Liam Galvin
 • Stephen Keary
 • Michael Murphy
 • Olivia O'Sullivan
 • Jerome Scanlan
 • Emmett O'Brien
 • Saša Novak Uí Chonchúir
 • John O’Donoghue

Tá ionadaithe earnála an Choiste Polasaithe Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Pleanáil ceaptha anois

 • Michael Joyce - Forbairt/Tógáil
 • Seán Golden - Gnó/Tráchtála
 • Eoghan Carr - Gnó/Tráchtála
 • Aidan Gleeson - Talmhaíocht/Feirmeoireacht
 • Declan Hehir - Pobal/Deonach
 • Brian Thompson - Pobal/Deonach
 • Madeleine Lyes - Comhshaol/Caomhnú
 • Folúntas - Ionchuimsiú Sóisialta