SPC Forbairt Baile agus Shóisialta

Tá an Coiste Polasaithe Straitéisigh Tithíochta agus Sóisialta freagrach as ceapadh, monatóireacht agus athbhreithniú ar pholasaithe a bhaineann le tithíocht agus chun comhairle a thabhairt don Chomhairle dá réir.

Tá freagracht riaracháin ag an Stiúrthóireacht Tithíochta as an gcoiste seo.

Baill tofa Choiste Polasaithe Straitéisigh um Fhorbairt Tí agus Sóisialta

 • Stephen Keary (Cathaoir)
 • Michael Murphy
 • Sarah Kiely
 • Fergus Kilcoyne
 • Tom Ruddle
 • Adam Teskey
 • Joe Leddin
 • Conor Sheehan
 • Seán Hartigan
 • Sharon Benson
 • James Collins
 • Michael Donegan
 • Brigid Teefy
 • Eddie Ryan
 • Catherine Slattery
 • Tom Collopy

Ionadaithe earnála Choiste Polasaithe Straitéisigh um Fhorbairt Tí agus Sóisialta

 • P.J. O’Grady - Forbairt/Tógáil
 • Mike McNamara - Ceardchumann
 • Martina Brennan - Pobal/Deonach
 • Anne Cronin - Pobal/Deonach
 • Una Burns - Ionchuimsiú Sóisialta
 • Patrick English – Pobal/Deonach
 • Siobhán Reidy – Pobal/Deonach
 • Folúntas - Gnó/Tráchtála

I gcomhair a thuilleadh eolais labhair le:

Stiúrthóireacht Forbartha Tí
Fón: 061 557306
R-phost: housingdelivery@limerick.ie