Find Your Greatness

Tógann an tionscadal Find Your Greatness URBACT ar an gcomhoibriú idirchathrach a chuireann le beartas comhtháthaithe de chuid an AE.

  • Find Your Greatness

Spreagfaidh an tionscadal seo cathracha beaga agus meánmhéide chun a bpoitéinseal a chur in iúl i dtéarmaí tarraingteachta do dhaoine, ar nós mic léinn, turasóirí agus infheisteoirí, agus ag an am céanna leas a bhaint as a mbuntáistí sochaíocha thar chathracha móra nach bhfuil na srianta buiséadacha céanna os a gcomhair maidir a n-acmhainneacht forbartha a chur chun cinn.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Find Your Greatness cliceáil anseo.

Ócáid Fíorúil Nuálaíochta Luimnigh

Limerick Innovation Virtual Event (LIVE)

Mar chuid den chlár Find your Greatness URBACT do chathracha cliste, thug Ócáid Fhíorúil Nuálaíochta Luimnigh (BEO) meascán éagsúil d’údaráis, gníomhaireachtaí, comhpháirtithe tionscail, ollscoileanna, líonraí saoránach agus go leor eile le chéile; go léir ag comhoibriú chun aird a tharraingt agus díriú ar roinnt de na gnéithe de thírdhreach reatha agus éabhlóideach na nuálaíochta i Luimneach.

Bhí na himeachtaí BEO ar fad ar siúl ag an Ionad CONFIRM, Páirc an Phointe, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Luimneach, Déardaoin 8 & Dé hAoine 9 Nollaig 2021, agus craoladh ar líne iad.

Chun súl a chaitheamh ar fhíseáin ó na himeachtaí 2-lá BEO agus obair Limerick Makers & Club, cliceáil anseo.