Scéim Vótála 2015

Thug Acht Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair) 2013 forálacha d’athruithe ar shocrúcháin toghcheantair i Luimneach i ndiaidh Tuarascála Choimisiúin an Toghcheantair 2012.

Sholáthair an Tuarascáil freisin gur chóir do Luimneach fanacht ina thoghcheantar trí shuíocháin dar ainm Contae Luimnigh agus gur chóir do thoghcheantar Chathair Luimnigh fanacht ina thoghcheantar ceithre shuíochán.

Mar thoradh ar na athruithe sin agus ag athleanúint ar bhunaíocht Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, glacadh Scéim Vótála nua a roinn an limistéar i nDúichí Vótála chun cuspóirí Toghchán na Dála agus Toghchán Áitiúla agus a cheap suíomh vótála do gach Dúiche Vótála, ag cruinniú an Chomhairle ar an 28ú Mheán Fómhair 2015.

Chun Scéim Vótála a léamh do Chathair agus Contae Luimnigh 2015 cliceáil anseo.

Guthán: +353 61 557150