Iarratais Ombudsman

Má mhothaíonn tú go raibh caitheamh éagóir déanta ort agus mura bhfuil tú sásta lenár gcinneadh ar do ghearán, tá cead agat labhairt le hOifig an Ombudsman.

De réir an dlí, is féidir leis an Ombudsman fiosrúchán a dhéanamh ar ghearáin maidir le aon cheann dár ngníomhartha riaracháin nó nósanna imeachta chomh maith le moill nó easpa gnímh agus tú ag déileáil linn. Soláthraíonn an Ombudsman seirbhís neamhchlaonta, neamhspleách agus saor um réiteach achrainn.


Faisnéis Teagmhála

Oifig an Ombudsman
6 Earlsfort Terrace
Baile Átha Cliath 2 D02 W773

R-phost: complaints@ombudsman.ie

Guthán: +353 1 639 5600

Twitter: @OfficeOmbudsman
 

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh faoi réir:

  • Treoir 2003/98/EC Pharlaimint na hEorpa 17 Samhain 2003 ar athúsáid faisnéise an earnála phoiblí.
  • Rialacháin an Chomhphobail Eorpaigh (Athúsáid Faisnéise an Earnála Phoiblí) 2005 (SI 279 ó 2005) a thrashuíonn an Treoir i ndlí na hÉireann agus a tháinig i bhfeidhm ar an 1ú Iúil 2005.

Is féidir teacht ar na cáipéisí sin ag www.psi.gov.ie