Scéim Ghaeilge 2019-2022

Tugann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 forálacha chun ullmhúcháin ag comhlachtaí poiblí do scéim teanga le mionsonraí maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn siad.

  • Trí mheán na Gaeilge
  • Trí mheán an Bhéarla
  • Trí mheán na Gaeilge agus Béarla

 

Bearta le glacadh le cinntiú go mbeidh aon seirbhís nach soláthraítear ag an gcomhlacht trí mheán na Gaeilge laistigh tréimhse ama comhaontaithe.

I gcomhréir le cuid 14(3) an Achta, fanann scéimeanna teanga i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bhliana nó go dtí go ndéantar scéim nua a dheimhniú ag an Aire Ealaíne, Cultúir agus Gaeltachta, pé acu is déanaí.

Tá Acht 2003 na dTeangacha Oifigiúla 2019-2022 Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar fáil le léamh i nGaeilge agus Béarla araon sna cáipéisí thacaíochta thíos.