Scéim Fhoilseacháin FOI

De réir coda 8 an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, is riachtanach do chomhlachtaí FOI an méid is mó faisnéise indéanta a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh FOI, maidir le prionsabail oscailteachta, follasachta agus cuntasachta de réir leagtha amach i gCodanna 8(5) agus 11(3) an Achta.

Ceadaíonn sé sin i gcomhair foilseacháin nó taifid a thabhairt lasmuigh FOI mura bhfuil cosc ar an bhfoilseachán sin nó ceadú rochtana de réir an dlí. Cimíonn an scéim seo comhlachtaí FOI chun an fhaisnéis a chur ar fáil mar chuid dá gcuid gníomhaíochtaí gnó normálta i gcomhréir leis an scéim seo.

Tá Scéim Fhoilseacháin FOI Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar fáil thíos. Téann gach aon nasc sa tábla go dtí leathanach a chomhdhéanann faisnéis ábhartha sa chatagóir chomh maith le naisc le faisnéis ábhartha ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Mura féidir teacht ar an bhfaisnéis atá uait anseo, seans gur mian leat cuardach a dhéanamh ar an suíomh gréasáin, nó labhairt lenár nOifigeach Saoirse Faisnéise.

Oifigeach Saoirse Faisnéise
Fón: +353 61 557325 

Mura bhfuil an fhaisnéis ar fáil go poiblí go fóill ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, d’fhéadfá smaoineamh faoi Iarratas um Shaoirse Faisnéise a dhéanamh.