Earcaíocht

Le breathnú ar gach Folúntais Poist Reatha ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, cliceáil anseo.

Gairm le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh… Cén fáth?

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar cheann d’údaráis áitiúla is ceannródaíoch nuálaíocha in Éirinn. Is é ár bhfís go bhfaighfidh muintir Luimnigh tacaíocht ag struchtúr an rialtais áitiúil atá gairmiúil, inrochtana, lárnach le seirbhís phoiblí níos leithne. 

Ofrálann sé buntáiste uathúil sa chomórtas i gcomhair forbartha gnó agus cáilíochta saoil. Dá bhrí sin, tá fórsa saothair oilte le tacaíocht ó fhoghlaim agus forbairt leanúnach lárnach chun seachadadh ar na aidhmeanna sin. Cuirimid deiseanna gairme sármhaith ar fáil lena n-áirítear seirbhísí agus róil riaracháin, gairmiúla, cruthaíocha, teicniúla agus ginearálta.
 

Leideanna Agallaimh Ar Líne

Chruthaigh muid físeán le leideanna úsáideacha chun d’agallamh ar líne a ullmhú linn.


Sonraí Teagmhála

Earcaíocht
Ceanncheathrú Corparáideach
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimneach V94 EH90

 

Guthán: +353 61 557160

R-phost: recruitment@limerick.ie

 

This service is provided by

Human Resources and Business Improvement

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchants Quay, Limerick, V94 EH90