Forléargas ar Choistí Polasaithe Straitéisigh

Is le Choistí Polasaithe Straitéisigh (SPC), mar choistí an Chomhairle, an tasc chun comhairle agus cúnamh a thabhairt don Chomhairle i gceapadh, forbairt agus athbhreithniú polasaithe.

Is réim an SPC déileáil le ábhair polasaithe amháin, agus mar sin, tá nádúr straitéiseach acu. Níl réim acu maidir le ábhair oibriúcháin laethúla a bhaineann le seachadadh seirbhísí. Tá an córas SPC beartaithe chun deis a thabhairt do Chomhairleoirí agus Leasa Earnála ábhartha rannpháirtíocht iomlán a ghlacadh sa phróiseas déanta polasaithe ó na céimeanna luatha.

I gcomhair a thuilleadh eolais ar Chruinnithe agus Miontuairiscí ar Chruinnithe, cliceáil anseo.