Cáilíocht Uisce Óil

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus a sheachadadh chuig tithe agus gnólachtaí ar a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce.

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun saincheist a thuairisciú le:

  • Soláthar uisce
  • Cáilíocht uisce
  • Fuíolluisce

Déan teagmháil le hUisce Éireann le do thoil

Uisce Éireann
Bosca Poist 860
Oifig Seachadta na Cathrach Theas
Cathair Chorcaí

Twitter: @IrishWater

Fón: 1800 278 278
(Glao Áitiúil) Minicom: (Do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh minicom acu)
 

Grúpscéim - Grúpscéimeanna Uisce Poiblí & Príobháideacha

Chun rochtain a fháil ar an gCóras Faisnéise um Cháilíocht Uisce Óil áit ar féidir leat féachaint ar thorthaí tástála cáilíochta uisce óil do na Grúpscéimeanna Uisce Poiblí agus Príobháideacha cliceáil anseo.

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000