Oibríocht Draenála Abhann

Uiscebhealaí / Ballaí Cé / Bruacha Abhann - Tá oibreacha feabhsúcháin déanta chun an baol tuilte a íoslaghdú i roinnt ceantar.

Laghdaigh oibreacha athshlánúcháin séarachais ar Shráid an Chláir an baol tuilte sa cheantar seo. Tá tuilleadh oibreacha beartaithe. Laghdaigh suiteáil séarachais nua i gceantar Meal Sior Anraí agus soláthar caidéalú thar maoil stoirme an baol tuilte do réadmhaoine sa cheantar.

Deisíodh le déanaí sárú ar bhruach na habhann ag Corrbhaile, rud a d’fhág tuilte ar talamh cóngarach. Beidh gá le hoibreacha ar bhruacha abhann agus ar bhallaí na cé chun an baol tuilte a laghdú in áiteanna éagsúla ar fud na Cathrach..

Tá moltaí á bhforbairt maidir leis seo. Tá feabhsuithe déanta ar bhallaí na cé feadh Abhainn na Mainistreach. Cheadaigh Scéim Loingseoireachta na Mainistreach d'fhorbairt muiríne nua le cora gaolmhar, geataí loic ag Aibhneacha na Mainistreach agus na Sionainne. Chuir sé seo feabhas mór ar thaitneamhacht na habhann. Leanfaidh Comhairle Cathrach Luimnigh ag obair go dlúth le hUiscebhealaí Éireann agus le Forbairt na Sionainne chun inseoltacht na habhann agus a mealltacht do chuairteoirí agus do chónaitheoirí a fheabhsú.

Tá moltaí dréachtaithe le haghaidh forbairtí ar an gcé feadh Abhainn na Mainistreach agus na Sionainne in aice leis an muiríne nua agus ag síneadh go Droichead na Sionainne.

Déanfar oibreacha feabhsúcháin ar an gCanáil mar chuid de chonradh Scéim na Logálaithe (Príomhdhraenáil Luimnigh) idir Cé Locke agus Droichead na Páirce. Tá oibreacha feabhsúcháin idir Droichead na Páirce agus an tSionainn á mbreithniú.

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000