Cé na gCeannaithe

 

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh
Éire V94 EH90

Fón: +353 61 556000
Facs: +353 61 415266
Ríomhphost: customerservices@limerick.ie

Éigeandáil (Lasmuigh d’Uaireanta Oifige): +353 61 417833