Bainistíocht Lárnach Éileamh agus Árachais

Ba cheart éilimh ar dhamáiste ábharach (éileamh poll-phoill) chuig Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a dhéanamh tríd an bhfoirm éilimh bheaga thíos a chomhlánú.

Seol ar ais an fhoirm chomhlánaithe (ar fáil thíos), mar aon leis na doiciméid tacaíochta, chuig Bóithre.

Eolas teagmhála

Bóithre
Seirbhísí Lárnacha
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh
V94 WV78
Fón: 061 557574
Ríomhphost: roads@limerick.ie

Download the latest documents

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000