Europe Direct Limerick

Lárionad Faisnéise Europe Direct ag Leabharlann Chathair Luimnigh - do nasc áitiúil leis an Eoraip.

Céard é Europe Direct?

Is seirbhís faisnéise é Europe Direct a nascann TUSA, an saoránach, leis an AE. Is pointe tosaigh é ag an Leabharlann le eolas a fháil faoi Aontas na hEorapa.

Soláthraíonn an t-ionad seo rochtain ar fhaisnéis a chlúdaíonn raon leathan ábhar – mar shampla :

 • Eolás ginearálta ar an gcaoi an n-oibríonn an tAontas.
 • Eolás faoi institiúidí éagsúla an AE agus conas a fheidhmíonn siad.
 • An nuacht is déanaí faoi chúrsaí agus imeachtaí an AE.
 • Eolas faoi chearta an t-saoránaigh san AE.

Tá an t-ionad Europe Direct sa Leabharlann i Luimneach mar chuid de líon mor d’ionaid faisnéise comhchosúla ar fud na hEorpa.

Ceard iad na seirbhísí a chuirtear ar fáil ag ionad Europe Direct ag Leabharlann na Cathrach?

 • Reimse leathan foilseacháin agus bróisiúir a bhaineann leis an AE.
 • Ta riomhairi poibli ar fail le cuardach a dheanamh ar eolas a bhaineann le cursai an AE.
 • Chomh maith leis seo, tá líne gutháin in aisce ar fáil do Líne Chabhrach Saoránach Europe Direct le cunamh a thabhairt do aon duine a bhfuil ceisteanna acu ar aon ghné don AE.

Cen cineál ceisteanna ar feidir liom cunamh a fháil leo san ionad?

 • Ceisteanna faoi cen chaoi Pas Eorpach a fháil.
 • Eolas agus fáisneis a bhaineann le reachtaíocht agus polasaithe an AE.
 • Eolas ar chearta saoránaigh agus cearta tomhaltóirí san AE
 • Iarratais ar dhoiciméid ghinearálta faoi oibriu an AE agus institiúidí ginearálta an AE.

Chomh maith leis seo, cuirimid roinnt imeachtaí ar siúl freisin i rith nab liana

Féach ar an suiomh www.europedirect.ie le haghaidh breis eolais.

Cuir teangmháil riomhphoist againn ag europedirect@limerick.ie

Lean Europe Direct Limerick air Twitter

Aimsigh Europe Direct Luimneach ar Facebook

This service is provided by

Libraries, Gallery and Museum

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council Headquarters, Merchants Quay, Limerick, V94 EH90