An Scéim Dheisithe agus Uasghrádaithe um Chúnamh do Chraobhchomórtas Clóis Súgartha Pobail

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag cur scéim chúnaimh ar fáil do Áiteanna Súgartha Pobail atá dírithe ar áiteanna súgartha pobail i gContae Luimnigh a dheisiú agus a uasghrádú.

Tá an Scéim Chúnaimh um Dheisiú agus Uasghrádú ar Áiteanna Súgartha Pobail dúnta anois le haghaidh iarratas.

Tairgfidh an scéim deontas 90% de chostas na hoibre, faoi réir uasdeontas de €3,000 do gach clós súgartha pobail a n-éiríonn leo sa phróiseas iarratais agus íocann an Grúpa Pobail 10% de.

Seo a leanas liosta Áiteanna Súgartha Pobail ar féidir leo cur isteach ar an Scéim Deisiúcháin agus Uasghrádaithe:

Clós Súgartha Pobail

Suíomh Clós Súgartha

Baile an Gharraí

Páirc Taitneamhachta Bhaile an Gharraí (L1252), Baile an Gharraí, Co. Luimnigh

Áth Leathan

Cúirt Liathróid Láimhe Áth Leathan, Áth Leathan, Co. Luimnigh

Brú

Eastát Bhrú na Deise, Bóthar Chnoc Mhuire, An Brú, Co. Luimnigh

Cathair Chinn Lis

Ionad Pobail Chathair Chinn Lis, Cathair Chinn Lis, Co. Luimnigh

Carraig Cerry

Carraig Cerry, Co. Luimnigh

Corrán

Ionad Siopadóireachta an Chorráin, An Corrán, Luimneach

Cromadh

Cromadh Páirc Cois Abhann, An Phríomhshráid, Cromadh, Co. Luimnigh

Dúin

Ionad Pobail an Dúin, Bóthar an Tóchair, Dún, Co. Luimnigh

Faing

Halla Pobail Fhainge, An Phríomhshráid, Faing, Co. Luimnigh

An Gallbhaile

Sráidbhaile Gallally, Co. Luimnigh

An Gleann

Páirc Taitneamhachta an Ghleanna, N69, An Gleann, Co. Luimnigh

Ospidéal

Eastát Phlás an Bhainc, An Phríomhshráid, An tOspidéal, Co. Luimnigh

Cill Íde (Ráithíneach)

Clós Súgartha Pobail Chill Íde, Cill Íde, Co. Luimnigh

Cill Fhíonáin

Naíonra Chill Fhíonáin, Teachín Blake, Garraí an Leasa, Cill Fhíonáin, Co. Luimnigh

Maigh Rua

An tSráid Mhór, Maigh Rua, Co. Luimnigh

Pailís Ghréine

Sráidbhaile Phailís Ghréine, Co. Luimnigh

Pailís Chaonraí

An Phríomhshráid, Pailís Chaonraí, Co. Luimnigh

Ráth Caola

Eastát Pháirc Naomh Muire, Ráth Caola, Co. Luimnigh

Leamhchoill

Páirc Paróiste Abha Bhan, Leamhchoill, Co Luimnigh

Seanghualainn

Páirc an Chaptaen Tim Madigan, Seanghualainn, Co. Luimnigh

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le do thoil:

Michelle Kirwan
An Roinn Maoine & Áiseanna Pobail
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh V94 EH90

Fón: 061 556000

Ríomhphoist: communityplaygrounds@limerick.ie

Tá an Scéim Chúnaimh um Dheisiú agus Uasghrádú ar Áiteanna Súgartha Pobail dúnta anois le haghaidh iarratas.

This service is provided by

Property and Community Facilities

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90