An Clár Cúraim & Deisiúchán

Bhunaigh Age Action an Clár Cúraim & Deisiúcháin chun mion deisiúcháin a dhéanamh do dhaoine scothaosta agus leochaileacha saor in aisce, chun rochtain a thabhairt dóibh ar cheardaithe iontaofa le haghaidh jabanna níos mó agus chun seirbhís cairde a sholáthar.

Is í fís an chláir cur ar chumas daoine scothaosta agus leochaileacha fanacht ina dtithe féin, ina bpobail féin, ag maireachtáil chomh neamhspleách agus is féidir, trí fheabhas a chur ar a gcoinníollacha tithíochta agus ar a leibhéal compoird, slándála agus folláine.
 

Seirbhísí an Chláir Cúraim agus Deisiúcháin

Úsáideann an tSeirbhís Deisiúcháin líon oibrithe deonacha agus lámhdheisithe chun deisiúcháin bheaga a dhéanamh agus chun miontascanna tí a dhéanamh do dhaoine scothaosta. Is iad na seirbhísí is coitianta a theastaíonn ó dhaoine scothaosta ná: Miongharraíodóireacht, mionphéinteáil (m.sh. doras tosaigh, geata gairdín), athrú plocóidí, fiúsanna agus bolgáin solais, cuirtíní a chrochadh, glais agus slabhraí slándála a shuiteáil, aláraim deataigh tí a shuiteáil. Déantar gach iarratas ar phoist bheaga a mheas.

Is seirbhís cuairte baile nó cairdis í an tSeirbhís Chúraim a úsáideann oibrithe deonacha chun teagmháil shóisialta rialta a sholáthar do dhaoine scothaosta atá i mbaol leithlisithe ina dtithe féin.

Is rogha í an tSeirbhís Atreoraithe Ceirdeanna trína gcoimeádtar clár ceardaithe iontaofa macánta. Tríd an mbealach seo, is féidir moltaí eolasacha a dhéanamh do dhaoine scothaosta a bhféadfadh riachtanais phoist a bheith acu atá lasmuigh de scóip na Seirbhíse Deisiúcháin. Ar an mbealach seo, féadfaidh cliaint a bheith muiníneach go mbeidh na praghsanna a ghearrann ceardaithe gairmiúla ar na poist níos mó seo réasúnta agus go mbeidh an tseirbhís a chuirtear ar fáil ar chaighdeán maith.

Is seirbhís í an tSeirbhís Seiceála Athfhriotail ina dtugann oibrí deonach le taithí cuairt ar theach an duine aosta, measúnú a dhéanamh ar phost mór agus tuairim eolasach a thabhairt faoi luachana a fhaigheann an cliant ó cheardaithe gairmiúla. Tugann Seiceáil Athfhriotail suaimhneas intinne don duine scothaosta agus an dearbhú nach ionann na praghsanna atá á lua agus ‘sracadh as’.

Glao gutháin laethúil is ea an tSeirbhís Teagmhála Laethúil a dhéanann oibrí deonach ar an gcliant ag am réamhshocraithe. Is é cuspóir an ghlao ná a chinntiú go bhfuil an cliant i ndea-spiorad agus nach bhfuil gá le tacaíocht phráinneach (go háirithe aire leighis).

Soláthraíonn baill foirne agus oibrithe deonacha Age Action i mBaile Átha Cliath, i gCathair Chorcaí agus i gCathair na Gaillimhe an Clár Cúram & Deisiúchán Age Action.

Chun an clár a chur ar fáil do dhaoine scothaosta ar fud na tíre, oibríonn Age Action le grúpaí pobail chun iad a oiliúint chun an clár Cúram & Deisiúchán Age Action a reáchtáil ina réigiúin le tacaíocht ó fhoireann Age Action. Éiríonn an grúpa pobail ina chomhpháirtí de Age Action agus oibríonn siad le chéile chun seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do dhaoine scothaosta ag baint úsáide as na caighdeáin chomhaontaithe agus rialú cáilíochta an chláir Cúram & Deisiúchán go náisiúnta..

Local Service Providers in Limerick

 • Comhpháirtíocht Paul - Fón: +353 61 326623
 • Cúram agus Deisiú Luimnigh
  Ionad Acmhainní Teaghlaigh an Taobh Thuaidh
  Fón: +353 61 324703
  Soghluaiste: +353 87 3906793
  Ríomhphost: limerickcitycareandrepair@gmail.com
  Oifig ar oscailt: Luan go Déardaoin 10am - 2pm, Dé hAoine 10am - 1.30pm.

Tabhair FAOI DEARA: Is ceist í úsáid na seirbhísí idir soláthraithe na seirbhíse agus an t-úsáideoir. Séanann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh (an Chomhairle) aon bharántas de chineál ar bith, cibé acu sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, barántais intuigthe nó indíoltacht agus oiriúnacht chun aon chríche áirithe i leith na seirbhíse a sholáthraíonn an soláthraí seirbhíse duit. Ní hionann úsáid na faisnéise seo agus conradh sainráite nó intuigthe idir an Chomhairle agus an t-úsáideoir nó an Chomhairle agus an soláthraí seirbhíse.

Ní bheidh an Chomhairle faoi dhliteanas in aon chás as aon chaillteanas nó damáiste díreach, indíreach, teagmhasach, speisialta nó iarmhartach d'aon chineál a thig as úsáid ná as aon chostais nó caillteanas brabúis a bhainfidh an t-úsáideoir nó an soláthraí seirbhísí.