Plean Réimse Poiblí agus Turasóireachta an Ghleanna

D’fhorbair Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Plean Réimse Poiblí agus Turasóireachta an Ghleanna in 2017-2018 chun tacú le forbairt shráidbhaile an Ghleanna, go háirithe feabhas a chur ar an bhfearann poiblí ar an bPríomhshráid, agus chun breathnú ar a shócmhainní turasóireachta atá ann faoi láthair agus conas iad seo a fhorbairt tuilleadh.

Soláthraíonn an plean straitéis agus plean gníomhaíochta le haghaidh infheistíochta agus forbartha caipitil amach anseo.

Download the latest documents

This service is provided by

Place-Making and Public Realm

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, 7/8 Patrick Street, Limerick, V94 XF67