Comhairle Dearaidh Tuaithe

Sa cháipéis thíos feictear comhairle dearaidh ar aidhm leis a bheith mar cháipéis oibre a sholáthraíonn foinse eolais agus treoraíochta do chách a bhaineann le tithe aonair a thógáil faoin tuath.