Iarratas Pleanála Suímh Ceoldráma

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh: Cuid 175 Iarratas Pleanála chuig an mBord Pleanála i gcomhair athfhorbartha Shuíomh Áras Ceoldráma, lena n-áirítear úsáid mheasctha scéime oifigí, le tacaíocht ó raon seirbhísí miondíola agus neamh-mhiondíola, caiféanna/bialanna, áitribh ceadúnaithe, óstlann árasánach, úsáideanna sibhialta/cultúrtha (lena n-áirítear leabharlann cathrach sa halla cathrach reatha), cónaitheach, athchóirithe ar fhoirgnimh cosanta reatha agus spás oscailte. Tá an suíomh 2.35 ha lonnaithe ar bhloc cathrach cuimsithe ag Sr. Mhichíl, Sr. Eibhlín, Sr. Phádraig agus Plás an Bhainc, Luimneach.