Struchtúir / Foirgnimh Contúirteacha

Faoi Chuid 2 agus 3 Achta an Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíoch) 1964, tá an Comhairle i dteideal fógra a fhreastal ar úinéirí maoine, má bhíonn, i dtuairim an Chomhairle, áitreabh contúirteach, agus riachtanas ann chun gníomh ceartaitheach a dhéanamh chun go mbeidh sé níos sábháilte.

Mura gcomhlíontar leis an bhfógra, d’fhéadfadh an cheist sin a bheith tarchurtha do na cúirteanna.

Cad is struchtúr contúirteach ann?

Tugann Acht an Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíoch) 1964 struchtúr contúirteach mar:

  • Aon fhoirgneamh, balla nó struchtúr eile d’aon chineál.
  • Aon chuid nó aon rud ceangailte le foirgneamh, balla nó struchtúir eile d’aon chineál atá nó a d’fhéadfadh a bheith contúirteach d’aon duine nó maoin i dtuairim an údaráis sláintíoch óna dúiche sláintíoch.

Cuireann an tAcht dualgais ar an Údarás Áitiúil chun:

  • Taifead a choinneáil ar Struchtúir Contúirteacha.
  • An taifead a chur ar fáil i gcomhair iniúchta phoiblí.
  • Fógra a fhreastal ar an úinéir/áitritheoir a shonraíonn obair le déanamh laistigh tréimhse sonraithe.
     

Rialacháin maidir le Struchtúir Contúirteacha

Tá rialacháin sonracha ann maidir le struchtúir contúirteacha. Is féidir leis an údarás áitiúil an obair sin a stiúradh (lena n-áirítear scartáil an struchtúir agus glanadh an tsuímh) le déanamh láithreach más gá dar leis.

D’fhéadfadh sé freisin riachtanas a chur chun nach mbeidh an struchtúir contúirteach in úsáid a thuilleadh. I gcásanna áirithe, is féidir leis an údarás áitiúil treoracha a thabhairt d’áitritheoir struchtúir chontúirtigh imeacht agus gach maoin is aige/aici a bhaint. Déantar é sin ar mhaithe le sábháilteacht an áitritheora.

Iarrtar ar an úinéir de réir an dlí cinntiú nach bhfuil aon struchtúir contúirteacha san áitreabh. Má bhíonn, ní mór dó/di céimeanna a ghlacadh chun an fhadhb a réiteach. Murach sin, beidh sé/sí faoi dliteanas ionchúisimh.

Tá cumhacht ag an gComhairle chun déileáil le struchtúir nó áiteanna a chuireann nó a d’fhéadfadh siad an pobal a chur i gcontúirt.

I gcásanna éigeandála, tá cumhacht ag an gComhairle na áitribh sin a dhéanamh sábháilte.

D’fhéadfaí fógra a fhreastal ar an úinéir ionas go ndéanfaí obair chun contúirt an struchtúir nó na háite a leigheas. D’fhéadfadh an Comhairle freisin an obair sin a dhéanamh leis féin, agus na costais a athshlánú ón úinéir.

Is féidir cumhachtaí cuimsitheacha forfheidhmithe a chur i bhfeidhm ag an gCuid seo faoi réir Achtanna an Rialtais Áitiúil. Nuair a thugann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh faoi deara maidir le aon struchtúr (nó áit) atá nó a d’fhéadfadh sé a bheith contúirteach, déanann iniúchóir fiosrúchán, bunaítear úinéireacht, agus tugtar fógra i scríbhinn don úinéir. Glactar ansin gníomh cuí chun an chontúirt a leigheas.


Struchtúr / Áit Chontúirteach a Thuairisciú

Má bhíonn iarratas ort maidir le struchtúr nó áit chontúirteach, labhair le Seirbhísí do Chustaiméirí.

Seirbhísí do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Fón

Seirbhísí do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimneach

Fón: +353 61 556000
r-phost: customerservices@limerick.ie


Naisc