Plean Ceantar Áitiúil Cill Mocheallóg

Déanadh an Phlean seo ag Comhaltaí Tofa an Cheantair Bardasach Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg de Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, ar an 17ú Deireadh Fomhar, 2019 agus tháinig se i bhfeidhm ar 28 Mi na Samhna, 2019. 

Ghlach na Comhaltaí Tofa Cheantair Ceapaí Móire-Chill Mocheallóg Leasú Uimhir 1, ar 18u Aibreáin 2024, agus tiocfaidh sé i bhfeidhm ar an 30u Mí Bealtaine.

Is feidir amharc ar cóip den Phlean in éineacht le tuarascála ceangailte leis, in Oifigí Chathair agus Chontae Luimnigh i gCé na gCeannaithe, go laethúil (seachas laethanta saoire phoiblí) ó Luan go hAoine i rith na n‐uaireanta idir 9.00am agus 5.00pm.

Is féidir leis, iniúchadh a dhéanamh ar chóip den Phlean Ceantair Áitiúil in

  • Oifig Bardasach Ceapaí Moire-Cill Mocheallog, Áras Mainchín Seóighe, Millmount, Cill Mocheallóg V35 HC97;
  • sa Leabharlann na Cathrach, Teach Bara, Sráid Mhichíl, Luimneach; agus
  • sa Leabharlann Túar an Daill le linn gnáthuaireanta oscailte.

Tá an plean ar fáil freisin le feiscint sna caipeisi thíos.

Is féidir an plean a cheannach ar phraghas €25.00 ón Stiúrthóireacht um Pleanáil, Comhshaol agus Déanamh Áite, Cé na gCeannaithe, Luimneach.

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000