Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail ar a dtugtaí 'Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Chlár Áitiúil 21' roimhe seo

An bhfuil tionscadal nó tionscnamh agat a d'fhéadfadh cabhrú le feasacht ar shaincheisteanna comhshaoil a mhéadú go háitiúil nó a d'fhéadfadh cabhrú le do phobal a bheith níos inbhuanaithe?

Más ea, b'fhéidir go gcáileoidh tú do chúnamh airgeadais ón gCiste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail ar a dtugtaí an Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Um Chlár Áitiúil 21 ( LA21). Cuireann an Ciste seo forbairt inbhuanaithe chun cinn trí chúnamh a thabhairt do thionscadail chomhshaoil neamhbhrabúis ar scála beag ag an leibhéal áitiúil.
  

An gCáilíonn do Thionscadal?

Ba cheart tionscadail a bheith i gcomhréir le beartais chomhshaoil náisiúnta amhail dramhaíl, Bithéagsúlacht um Athrú Aeráide Forbairt Inbhuanaithe Uisce Torainn. Tabharfar tús áite do thionscadail a bhaineann leis an aeráid agus leis an mbithéagsúlacht. 

Tacaíodh le réimse leathan tionscadal agus scéimeanna faoin gciste sna blianta roimhe seo, lena n-áirítear gairdíní pobail agus cuibhrinn phobail, scéimeanna múirín, baint uisce báistí, tionscadail bhithéagsúlachta, tionscnaimh laghdaithe dramhaíola, tionscnaimh oideachais agus taispeántais chomhshaoil. Is féidir é seo a fheiceáil anseo.

Tá an Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail dúnta anois d'iarratais.

Eolas Teagmhála

Fón: +353 61 556000
Seoladh ríomhphoist: customerservices@limerick.ie nó ceaf@limerick.ie

 

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90