Cuibhrinn

Lonnaithe faoi scáth Thomond park, tá na cuibhrinn i mBaile na na Neanta á mbainistiú ag Ionad Pobail Naomh Mhainchín, Cill Liaile thar ceann na Comhairle.

Tá Roinn Comhshaoil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freagrach as suíomh Cuibhrinn Bhaile na Neanta.

Tá léasshealbhóirí ag gach ceapach atá ar fáil faoi láthair.