Cultúr agus Ealaíon Luimnigh

Tá Roinn Cultúir & Ealaíon Luimnigh maoinithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Comhairle Ealaíon na hÉireann, agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta.

  • Limerick 2020 Street Party

Leagtar amach sa Chreat Straitéise Cultúrtha 2016-2030 do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh fís agus uaillmhian soiléir a ligeann dúinn pleanáil go straitéiseach go héifeachtach agus breathnú ar an todhchaí. Cinnteoidh sé seo go leanfaidh an cultúr ag cur le Luimneach bríomhar i bhforbairt na cathrach agus an réigiúin.

Is sraith roghanna comhtháite í Straitéis Chultúr Luimnigh a réiteoidh an bealach do phleanáil éifeachtach chun athrú a bhaint amach trí rannpháirtíocht chultúrtha. Tá sé coimisiúnaithe ag Oifig Cultúir & Ealaíon Luimnigh, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, atá freagrach as a sheachadadh a stiúradh i gcomhpháirtíocht leis na hearnálacha poiblí, príobháideacha agus deonacha.

This service is provided by

Arts Office

Phone +353 61 556370
Location
Limerick City and County Council Headquarters, Merchants Quay, Limerick, V94 EH90