Cartlanna Luimnigh

Déanann Cartlanna Luimnigh soláthar do bhailiú agus caomhnú na gcartlann a bhaineann le Luimneach agus cartlanna a chur ar fáil don phobal.

Is iad na cartlanna bunábhar na staire agus tá an tseirbhís cartlainne tiomanta don am atá thart a chaomhnú agus a dhoiciméadú chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag a saoránaigh ar stair na cathrach agus an chontae.

Caomhnaíonn Cartlanna Luimnigh cartlann chathair agus chontae Luimnigh. Ó rialtas áitiúil go teaghlaigh, gnó agus scoileanna, bailíonn an chartlann iad seo agus cuireann siad ar fáil do chách iad. Tugann na buntaifid seo ár stair chomhroinnte níos gaire dúinn.

Féach ar Chartlann Luimnigh anseo, lena n-áirítear taifid na reilige.