Oifigí Airgid

Oifigí Airgid i gCé na gCeannaithe agus i dTuar an Daill: Luan go hAoine, 9.15rn go 4in. Tá oifigí airgid ar oscailt don phobal freisin inár nOifigí Ceantair mar a leanas: Cill Mocheallóg: 9am - 5pm agus An Caisleán Nua Thiar agus Ráth Caola: 9.15rn - 4in.

Fanann na hoifigí go léir ar oscailt trí am lóin.

Is féidir íocaíochtaí a dhéanamh le seic, ordú íocaíochta, cárta dochair nó cárta creidmheasa, tríd an bpost. NÁ seol airgead tirim tríd an bpost.

Más mian leat íocaíocht a dhéanamh le cárta, déan teagmháil le do thoil leis an Oifig Airgid i gCé na gCeannaithe nó i dTuar an Daill ar 061 556000 idir na huaireanta 9.15rn - 4in, Luan go hAoine.

Feidhmíonn na hOifigí Airgid ceantair ó Luan go hAoine sna hamanna seo a leanas; Cill Mocheallóg: 9am - 5pm, An Caisleán Nua Thiar agus Ráth Caola 9.15rn - 4in.