PLACE-EE

Is comhpháirtíocht thrasnáisiúnta é PLACE-EE de ghníomhaireachtaí sláinte poiblí, údaráis áitiúla, lucht acadúil agus saineolaithe TFC as Éirinn, an Ríocht Aontaithe agus an tSualainn, faoi stiúir Ollscoil Uladh, atá tiomanta chun cháilíocht na beatha do dhaoine scothaosta a fheabhsú.

  • Age friendly Limerick Pic Sean Curtin

Tá an tionscadal PLACE-EE Forimeallach Thuaidh agus Artach Interreg mar pháirt den Roinn Forbartha Pobail Uirbeach agus Tuaithe, rannóg den Stiúrthóireacht Forbartha Sóisialta. Tugann an tionscadal seo €177,000 breise don Chomhairle agus ba é an chatalaíoch do roinnt gníomhaíochtaí cuimsithe sóisialta.

D’éascaigh an tionscadal seo na Gradaim Age Friendly Engagement i mBealtaine 2019, chomh maith le roinnt ceardlann rathúil idirghlúine ó Eanáir go hAibreán 2019.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoi PLACE-EE.

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90