Gradam Green Leaf

Ba í Luimneach an Chathair Green Leaf Eorpach don bhliain 2020.

  • Limerick - European Grean Leaf City Winner 2020 810x456

Mar gheall ar chur i bhfeidhm straitéisí Luimnigh a dhéileálann leis an gcomhshaol, rinneadh anailís ar bhonneagar agus feabhas ar cháilíocht an aeir agus leibhéil torainn sa chathair. Tá sé seo mar chuid d’aidhm níos leithne mar an chéad chathair dhigiteach in Éirinn, ag comhtháthú roinnt seirbhísí poiblí, ag cruthú tithe agus foirgnimh chliste, ceantair fuinnimh agus comharsanachtaí cliste.

Mar aitheantas ar an rath seo, bhronn an Coimisiún Eorpach an Stádas Green Leaf ar Luimneach.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Ghradam Green Leaf Luimnigh & na hEorpa féach anseo.