Gníomhaireacht Fuinnimh Luimnigh agus an Chláir

Bunaíodh Gníomhaireacht Fuinnimh Luimnigh agus an Chláir (GFLC) i mí Iúil 2005, agus is gníomhaire í de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Chomhairle Contae an Chláir.

Faigheann an Ghníomhaireacht tacaíocht freisin ó:

  • Comhlacht Forbartha Áitiúil an Chláir CTR
  • Acmhainní Iarthar Luimnigh CTR, Contae Luimnigh
  • Forbairt Bhealach Abhra CTR, Contae Luimnigh
  • Ollscoil Luimnigh

Le haghaidh ailt, tuarascálacha agus nuachtlitreacha ar fhuinneamh áitiúil & forbairt ísealcharbóin, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an GFLC, cliceáil anseo.