Ní Thart Orainn

Is éard atá i gceist le Ní Thart Orainn timpeallacht a chur chun cinn ina mbeidh sé níos éasca dóibh siúd a chaitheann tobac éirí as agus fanacht as an tobac agus cuidiú le caitheamh tobac a dhí-normalú don chéad ghlúin eile. Is céim eile é Ní Thart Orainn I dtreo Luimneach Gan Tobac.

Tobacco Free Limerick poster

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gceannas ar an tionscnamh seo i gcomhpháirtíocht le raon páirtithe leasmhara - FSS, Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh, Comhairle na nÓg Luimnigh, Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga Luimnigh, Coiste Cúraim Leanaí Luimnigh, Éire Shláintiúil agus ASH Ireland, Comhairle Fhoras Croí na hÉireann.

Healthy Limerick

  

QUIT

Éirí as caitheamh Tobac

Faigh cabhair nuair a éiríonn tú as caitheamh tobac. Más mian leat éirí as caitheamh tobac, má fhaigheann tú an cúnamh ceart is féidir leat do sheansanna rathúlachta a dhúbailt.

Cláraigh le haghaidh do Phlean éirigh as, cliceáil anseo.

Saorghlao: 1800 201 203

Seol téacs saor in aisce QUIT ar 50100

An bhfuil plean ÉIRIGH AS agat cheana féin? Sínigh isteach anseo.

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90