Táillí Uisce Tráchtála

D’aistrigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh na cuntais neamhthí go léir chuig Uisce Éireann ón 1ú Nollaig 2016.

Déanfaidh Uisce Éireann gach gné de do chuntas a bhainistiú go díreach, lena n-áirítear billeáil le haghaidh seirbhísí uisce.

Eolas Teagmhála

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait tabhair cuairt le do thoil ar www.water.ie/for-business/

Twitter: @IWCare
Boird: www.boards.ie/irishwater
R-phost: business@water.ie

Uisce Éireann
Bosca Poist 448
Oifig Seachadta na Cathrach Theas
Cathair Chorcaí 

Fiosrúcháin ghinearálta, lena n-áirítear billeáil, íocaíochtaí agus seirbhís do chustaiméirí
Fón: 1850 778 778 nó + 353 1 707 2827 (9rn - 5.30in, Luan - Aoine)

Soláthar uisce agus éigeandálaí
Fón: 1850 278 278 nó + 353 1 707 2828 (24 uair sa lá, 7 lá na seachtaine)