Athrú Úsáide - Tráchtála go Cónaitheach

Soláthraíonn Rialacháin Pleanála agus Forbartha (Leasú) (Uimh 2) 2018 díolúine ar tréimhse ama i gcomhair athraithe úsáide agus oibreacha ghaolmhara áitribh tráchtála folamha chun cuspóirí cónaitheacha.