Faisnéis agus Comhairle do Chruinnithe Réamh-Phleanála

Molann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh don iarratasóir agus a g(h)níomhaire plé réamh-phleanála a reáchtáil i gcomhair aon fhorbairtí mhóra molta.

Chun cruinniú réamh-phleanála a iarradh, seol le do thoil na earraí a leanas i scríbhinn le Foirm Iarratais Réamh-Phleanála ag deireadh an leathanaigh seo.

  • Léarscáil de shuíomh an láithreáin a léiríonn an suíomh i ndearg
  • D’ainm, seoladh agus uimhir ghutháin
  • Seoladh agus méid measta an tsuímh
  • Mionsonraí ar úinéireacht an tsuímh
  • Cur síos na forbartha molta

Ná Seoltar:

  • Grianghraif Aerga
  • Léarscáileanna Google Earth
  • Léarscáileanna ar scála 1:50,000
  • Pleananna Leagan Amach an tSuímh ag 1:500

Ní mór duit léarscáil de shuímh an láithreáin a sheoladh a aithníonn an suíomh go soiléir. Nuair a fhaigheann tú an fhaisnéis seo, gheobhaidh tú litir admhála agus ina dhiaidh sin áirithint réamh-phleanála.

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67