Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí (Tarscaoileadh Araid)

Tá Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí á feidhmiú ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun iarratas a dhéanamh ná ar líne trí MyLimerick, agus tá sonraí maidir leis seo ar fáil thíos.

Dúnadh an Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí 2024, ar a dtugtar “Tarscaoileadh Araide” freisin, ar 31 Eanáir 2024.  Níl Comhairle Contae agus Cathrach Luimnigh ag glacach le h-aon iarratais sa bhreis le haghaidh  an Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí 2024.

Critéir Cháilitheacha

Chun cáiliú don Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí 2024, ní mór duit na critéir cháilitheacha ioncaim i gCatagóir A nó i gCatagóir B a chomhlíonadh.

Tabhair faoi deara le do thoil: Ta cruthúnas ioncaim de dhíth

Catagóir A: Ní mór don iarratasóir a bheith in aois an phinsin i.e. 66 bliana d’aois nó níos sine, agus ag fáil ceann díobh seo a leanas; Pinsean Stáit Ranníocach / Neamhranníocach / Baintrí/Baintrí Fir / Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh amháin, agus
  • Ina cónaí/chónaí ina haonar/aonar agus ag fáil an Liúntais Maireachtála Aonair,
  • Ina cónaí/chónaí le duine a cháilíonn freisin don scéim faoi Chatagóir AChatagóir B,
  • Ina cónaí/chónaí le cleithiúnaithe gan aon ioncam
Catagóir B: Ní mór don iarratasóir a bheith ag fáil Liúntas Míchumais / Pinsean Easláine / Pinsean na nDall amháin, agus
  • Ina cónaí/chónaí ina haonar/aonar agus ag fáil an Liúntais Maireachtála Aonair,
  • Ina cónaí/chónaí le duine a cháilíonn freisin don scéim faoi Chatagóir AChatagóir B,
  • Ina cónaí/chónaí le cleithiúnaithe gan aon ioncam

Tabhair faoi deara: Má tá aon ioncam eile á fháil agat, seachas na critéir cháilitheacha atá liostaithe i gCatagóir A nó i gCatagóir B thuas; ní cháilíonn tú don scéim, e.g. cúramóirí, pinsean príobháideach, cuardaitheoir poist, teaghlach aontuismitheora etc.

Ar ais go barr

Iarratais Phoist/Ríomhphoist

Tá an an Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí 2024 dúnta le haghaidh iarratais anois.

Ar ais go barr

Apply online

Déan Iarratas Ar Líne Anseo

Níl Comhairle Contae agus Cathrach Luimnigh ag glacach le h-aon iarratais sa bhreis le haghaidh  an Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí 2024.

Spriocdháta

Tá an an Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí 2024 dúnta le haghaidh iarratais anois.

Teagmháil

Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le Seirbhísí Custaiméara ar +353 61 556000.

Ar ais go barr

Faigh tuilleadh eolais faoi conas do dhramhaíl sa bhaile a bhainistiú anseo.

This service is provided by

Property and Community Facilities

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90