Michael Hartnett Annual Poetry Award

This annual award marks Michael Hartnett’s contribution to literature in English and Irish.

Michael Hartnett Annual Poetry Award is now open for applications for 2024.

  • Michael Hartnett Statue

Michael Hartnett Annual Poetry Award 2024 
The closing date for applications is Friday, 14th June 2024.

This annual award was established by Limerick County Council and is jointly funded by Limerick City and County Council and The Arts Council to mark Michael Hartnett’s contribution to literature in English and Irish. In 2024, the award of €8,000 will be made to the winning poet on the basis of a third or subsequent book of poetry, published in the last two years, i.e. 2022 – 2023.

The Michael Hartnett Annual Poetry Award is awarded in alternate years to books of poetry in the Irish and English language. This year, 2024, the award will be made to a poet writing in English. This year’s adjudicators are Vona Groarke and Mark Roper.

Tá an Gradam Filíochta Bliantúil i gCuimhne ar Mhícheál Ó hAirtnéide atá á maoiniú ag Comhairle Cathrach agus Chontae Luimnigh i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon chun obair litríochta Mhíchíl Ó hAirtnéide i nGaeilge agus i mBéarla a aithint. Cuirfidh An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Chontae Cathrach Luimnigh duaischiste €8,000 ar fáil, agus is Comhairle Cathrach agus Chontae Luimnigh a bheidh á riaradh. Bronnfar an gradam ar an bhfile bunaithe ar an tríú leabhar nó leabhar ina dhiaidh sin a bhí foilsithe sna 2 bliana díreach caite, 2020 – 2022.

Bronntar Gradam Mhíchíl Uí Airtnéide gach re bliain ar leabhair fhilíochta i nGaeilge agus i mBéarla. I 2024, bronnfar an Gradam ar fhile a scríobhann as Bearla. Is iad Vona Groarke agus Mark Roper na moltóirí sa bhliain 2024.

This service is provided by

Arts Office

Phone +353 61 556370
Location
Limerick City and County Council Headquarters, Merchants Quay, Limerick, V94 EH90