Foirmeacha Iarratais Pleanála

Chun cead pleanála a fháil, ní mór duit iarratas a dhéanamh le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Ní mór an t-iarratas a dhéanamh i gcomhréir le riachtanais ó Rialacháin Pleanála agus Forbartha an Rialtais Áitiúil, 2001 go 2018.

Tá an Roinn Pleanála i dTuar an Daill ar oscailt don phobal, 9rn - 4in.

Glactar le iarratais trí phost chuig ár n-oifig i dTuar an Daill.

Mar is ghnáth, tá iarratais Pleanála ar fáil le breathnú ar líne anseo.

Déantar cruinnithe réamh-phleanála a éascú de réir áirithint amháin go fóill. Le do thoil cuir glaoch ar an Roinn Pleanála ar 061556556 nó r-phost chuig planning@limerick.ie chun áirithint a dhéanamh, nó maidir le aon iarratais eile. 
 

Foirmeacha Pleanála

Le do thoil úsáid na foirmeacha a leanas chun cur isteach i gcomhair ceada pleanála:

 

Táillí Pleanála

Socraítear táillí pleanála de réir reachtaíochta náisiúnta agus ní mór iad a sheoladh le iarratas pleanála


Áireamhán do Tháillí Iarratais Pleanála

Cliceáil anseo chun do tháillí iarratais a ríomhadh le do thoil.

 

  Táillí Iarratais Pleanála

  Aicme Forbartha Méid an Táille Méid an Táille i gcomhair Ceada Coinneála
  (1) Foráil Tí €65 €195 nó €2.50 in aghaidh an mhéadair chearnaigh spáis urláir a ndéantar cead a lorg chuige, pé rud is airde.
  (2a) Aon oibreacha chun cothabháil, feabhsúchán nó athrú eile a dhéanamh ar theach atá ann cheana (lena n-áirítear aon obair chun síneadh a sholáthar nó tiontú úsáide mar chuid den teach d’aon gharáiste, stóras, seid nó struchtúr eile). €34 €102 nó €2.50 in aghaidh an mhéadair chearnaigh spáis urláir a ndéantar cead a lorg chuige, pé rud is airde.
  (2b) aon oibreacha eile, lena n-áirítear ardú, tógáil nó modhnúchán ar struchtúir, laistigh teorann an chúirtealáiste le teach atá ann cheana, le cuspóir cúnta chun leas a bhaint as an teach mar dhea €34 €102 nó €2.50 in aghaidh an mhéadair chearnaigh spáis urláir a ndéantar cead a lorg chuige, pé rud is airde.
  (3) Foráil foirgnimh nó struchtúir eile chun cuspóirí talmhaíochta nó coinneála cúnna. (i) I gcás foirgnimh, €80 do gach foirgneamh, nó €1 do gach méadar cearnach glanspáis urláir le soláthar os cionn 50 méadar cearnach i gcás foirgnimh chun cúnna a choinneáil nó 200 méadar cearnach in aon chás eile, pé acu is airde. (i) I gcás foirgnimh, €240 do gach foirgneamh, nó €3 do gach méadar cearnach glanspáis urláir le soláthar os cionn 50 méadar cearnach i gcás foirgnimh chun cúnna a choinneáil nó 200 méadar cearnach in aon chás eile, pé acu is airde.
    (ii) i gcás aon struchtúir eile, €80 do gach struchtúr, faoi réir uasmhéid €300 (ii) i gcás aon struchtúir eile, €240 do gach struchtúr, faoi réir uasmhéid €900
  (4) foráil foirgnimh nach dtagann laistigh 1, 2, nó 3 €80 do gach foirgneamh nó €3.60 in aghaidh an mhéadair chearnaigh spáis urláir le soláthar, pé rud is airde. €240 do gach foirgneamh nó €10.80 in aghaidh an mhéadair chearnaigh spáis urláir le soláthar, pé rud is airde.
  (5A) úsáid talaimh neamhshaothraithe nó limistéir leath-nádúrtha chun cuspóirí talmhaíochta déine. €5 do gach heicteár limistéir suímh €15 do gach heicteár limistéir suímh
  (5b) foraoisithe tosaigh €5 do gach heicteár limistéir suímh €15 do gach heicteár limistéir suímh
  (5C) Athchur foraoise airde fiáin le speicis buaircíneacha €80 nó €5 do gach heicteár limistéir suímh, pé acu is airde €240 nó €15 do gach heicteár limistéir suímh, pé acu is airde
  (5d) baint móna €5 do gach heicteár limistéir suímh €15 do gach heicteár limistéir suímh
  (6) úsáid talaimh chun (a)mianraí a bhuachan agus a oibriú,(b) bruscar nó dramhaíl a leagan €500 nó €50 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh, pé acu is airde €1500 nó €150 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh, pé acu is airde.
  (7) Úsáid talaimh i gcomhair - (a) aon phubaill, veain champála, carbháin nó struchtúir eile a choinneáil nó a chur (inbhogtha nó infhillte) chun carbhánaíochta nó campála nó díolacháin táirgí, (b) páirceáil feithiclí mótair (c) stóras oscailte feithiclí mótair nó oibiachtaí nó substaintí eile. €80 nó €50 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh pé acu is airde. €240 nó €150 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh pé acu is airde.
  (8) foráil ar nó faoi thalamh gléasra nó meaisínre, nó umair nó struchtúir eile (nach foirgnimh iad) chun cuspóirí stórais. €200 nó €50 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh, pé acu is airde. €600 nó €150 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh, pé acu is airde.
  (9) Foráil struchtúir fógraíochta nó úsáid struchtúir reatha nó talaimh eile chun fógraí a thaispeáint. €80 nó € 20 in aghaidh an mhéadair chearnaigh, nó cuid de sin, agus spás fógraíochta le soláthar, pé acu is airde. €240 nó € 60 in aghaidh an mhéadair chearnaigh, nó cuid de sin, agus spás fógraíochta le soláthar, pé acu is airde.
  (10) Foráil línte tarchurtha nó dáileacháin lastuas chun leictreachas a iompar, nó línte teileachumarsáide lastuas. €80 nó €50 do gach 1,000 méadar ar fhad, nó cuid de sin, pé acu is airde. €240 nó €150 do gach 1,000 méadar ar fhad, nó cuid de sin, pé acu is airde.
  (11) Úsáid talaimh mar chúrsa gailf nó cúrsa amais. €50 do gach heicteár limistéir suímh €150 do gach heicteár limistéir suímh
  (12) Úsáid talaimh i gcomhair adhlactha €200, nó €50 do gach heicteár limistéir suímh, pé acu is airde. €600, nó €150 do gach heicteár limistéir suímh, pé acu is airde.
  (13) Forbairt nach dtagann laistigh aon aicme thuasluaite €80 nó €10 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh, pé acu is airde. €240 nó €30 do gach 0.1 heicteár limistéir suímh, pé acu is airde.

  Táillí Ilchineálacha

  • Aighneacht nó breathnóireacht ar iarratas pleanála - €20
  • Iarratas ar dhearbhú faoi chuid 5 an Achta - €80
  • Iarratas faoi chuid 42 an Achta €62
    

  Uasmhéid agus Íosmhéid Táillí d’Iarratais Pleanála

  • Beidh an t-uasmhéid táille iníoctha d’údarás pleanála ag iarratasóir maidir le iarratas achoimrithe €28,500. 
  • Beidh an t-uasmhéid táille iníoctha d’údarás pleanála ag iarratasóir maidir le iarratas a mbaineann airteagal 161 leis €9,500. 
  • Beidh an t-uasmhéid táille iníoctha d’údarás pleanála ag iarratasóir maidir le iarratas ar chead chun forbairt neamhúdaraithe a choinneáil €125,000.
  • Beidh an t-uasmhéid táille iníoctha d’údarás pleanála ag iarratasóir maidir le aon iarratas pleanála luaite thuas in 1,2 nó 3 €38,000.
  • Beidh an t-uasmhéid táille iníoctha le údarás pleanála ag iarratasóir maidir le iarratas pleanála €34 agus, in aon chás ina ndéanann údarás pleanála aisíoc maidir le iarratas pleanála, ní bheidh an t-aisíoc chun cuspóirí iarmhéid an táille a laghdú faoi bhun €34.

  Download the latest documents

  This service is provided by

  Planning Development

  Phone +353 61 556000
  Location
  Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67