Clár na dtoghthóirí

Faisnéis maidir le Vótáil agus Clár na dToghtóirí.

Spriocdhátaí

 • Iarratais iontrála leis na Liostaí Poist Beo agus Vótálaithe Speisialta - Déardaoin 25ú Samhna 2021
 • Iarratais iontrála le Dréacht ar Chlár na dToghthóirí - Déardaoin 25ú Samhna 2021

Siar go barr

Clár na dtoghthóirí

Ullmhaíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Clár nua na dToghthóirí gach bliain.

Le seiceáil má tá tú sa chlár, cliceáil anseo.

Foilsítear Clár na dToghthóirí ar an 1ú Feabhra gach bliain agus tagann sé i bhfeidhm ar tréimhse 12 mí a thosaíonn ar an 15ú Feabhra gach bliain.

Tá daoine a bhíonn 18 bliain d’aois an lá a thagann an clár i bhfeidhm i dteideal a bheith sa chlár. Beidh an seoladh ina bhfuil duine cláraithe ina sheoladh a c(h)ónaíonn an duine sin ann ar an 1ú Mheán Fómhair roimh fhoilseachán. Is féidir le duine clárú ag seoladh amháin. 

Siar go barr

Cé is Féidir Leo Vótáil?

Cé go bhfuil gach cónaitheoir i dteideal a bheith cláraithe, is gá don údarás clárúcháin a bheith ar an eolas maidir le saorántacht an duine le deimhniú cén toghchán is féidir leis an nduine vótáil ann. Is mar a leanas an ceart vótála:

 • Saoránaigh na hÉireann: Is féidir leo vótáil ag gach toghchán agus reifreann
 • Saoránaigh na Breataine: Is féidir leo vótáil ag Toghcháin na Dála agus Áitiúla amháin
 • Saoránaigh an AE eile: Is féidir leo vótáil ag Toghcháin na hEorpa agus Áitiúla amháin
 • Saoránaigh neamh-AE: Is féidir leo vótáil ag Toghcháin Áitiúla amháin

Siar go barr

Dréacht ar an Taifead

Foilsítear dréacht ar an taifead roimh an 1ú Samhna gach bliain. Cuirtear dréacht ar an taifead ar fáil ag oifigí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus freisin ag leabharlanna, oifigí an phoist, stáisiúin an Gharda agus oifigí poiblí eile. Tugtar cuireadh don phobal fiosrú an bhfuil siad cláraithe mar is cuí. 

Ní mór éilimh ar bhreiseanna nó scriosadh ainmneacha a dhéanamh roimh an 25ú Samhna agus tá siad sin faoi riail Chláraitheora an Chontae. Tugtar fógra do pháirtithe leasmhara maidir leis an gcinneadh agus is féidir leo achomharc a dhéanamh ar an gCúirt Chuarda más míshásta. 

Siar go barr

An Taifead Beo

Úsáidtear an taifead beo do gach toghchán agus reifreann reáchtáilte le linn na bliana. Má thugann tú faoi deara go bhfuil tú as an áireamh ón taifead, is féidir leat iarratas a dhéanamh le bheith curtha le forlíontán ar an taifead roimh an toghchán. Tabhair faoi deara gur chóir don iarratas Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a shroicheadh roimh an gceathrú lá déag (Domhnaigh, laethanta saoire poiblí agus Aoine an Chéasta as an áireamh) roimh an lá vótála

Siar go barr

Vótáil trí Phost

Is féidir le go leor catagóirí daoine clárúchán a lorg mar vótálaithe trí phost:

 • Óglaigh na hÉireann
 • An Garda Síochána
 • Taidhleoirí ag freastal thar lear
 • Vótálaithe áirithe le míchumas a chónaíonn sa bhaile
 • Daoine nach féidir leo freastal ar a stáisiúin vótála féin i ngeall ar a bpost/oideachas
 • Is féidir le daoine i bpríosún a chónaíonn in ospidéal, teach altranais nó institiúid cosúil iarratas a dhéanamh ar ionchuimsiú ar Liosta na Vótálaithe Speisialta.

An dáta is déanaí ar féidir glacadh le iarratais ná 25ú Samhna agus ní mór iarratas nua a dhéanamh do gach bliain. 

Cliceáil anseo i gcomhair liosta iomlán foirmeacha.

Siar go barr

Taifead Mionathraithe

Tá oibleagáid anois ag údaráis áitiúla dhá leagan a ullmhú de chlár na dtoghthóirí - an clár mionathraithe agus an clár iomlán.

 • Beidh ainmneacha agus seolta ag an Taifead Mionathraithe ar dhaoine a léirigh gur féidir a mionsonraí a úsáid le haghaidh margaíochta dhírigh ag fógra nó eagraíocht eile.
 • Liostálann An Taifead Iomlán gach duine atá i dteideal vótáil agus tar éis don Taifead Mionathraithe a bheith foilsithe, ní féidir an Taifead Iomlán a úsáid ach ar chuspóir toghcháin nó reachtúil eile. Iarrtar ort a léiriú an mian leat go mbeidh do shonraí curtha leis an Taifead Mionathraithe.

Siar go barr

Faisnéis Teagmhála

Guthán: +353 61 556000
Facs: +353 61 415266
R-phost: registerofelectors@limerick.ie 

Uaireanta oscailte: Luain go hAoine 9am - 5pm