Próiseas cinnteoireachta i gcomhair tairiscintí polasaithe móra (Scéim Fhoilseacháin FOI)

Mór-thairiscintí Polasaithe (lena n-áirítear aon chleachta comhairliúcháin phoiblí)

Bóithre agus Taisteal - i gComhair Feabhsúcháin Bóthair agus mór-scéimeanna, cliceáil anseo.


Faisnéis Chúlra - Mór-thairiscintí Polasaithe agus Cinntí


Tairiscintí ar oibriúchán seirbhísí poiblí ag comhlacht FOI

  • I gcomhair Tuarascála Iniúchta Reachtúil an Rialtais Áitiúil le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh don Bhliain dár gCríoch 31 Nollag 2014 cliceáil anseo.