Nochtuithe Cosanta

Bhí Acht um Nochtuithe Cosanta, 2014 achtaithe ar an 15 Iúil 2014. Tá gach Comhairle faoi oibleagáid nósanna imeachta a bhunú agus a choinneáil chun nochtuithe cosanta a dhéanamh agus déileáil leo faoin reachtaíocht.

Creat lena féidir le oibrithe buairtí a ardú maidir le éagóir féideartha a thug siad faoi deara sa láthair oibre agus a fhios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí suntasacha don fhostaíocht agus eile má bhíonn droch-thorthaí ann dóibh ag a bhfostaí nó ag eascrú ón nochtú sin.

Tá polasaí agus nós imeachta an Chomhairle chun déileáil leis na nochtuithe sin leagtha amach thíos.