Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Bhí comhairleoir Dainel Butler tofa chun poist Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gcruinniú bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 30 Meitheamh 2021.

Cllr. Is ionadaí é Butler ar Dhúiche Uirbeach Luimnigh.

Chun dul i dteagmháil le Méara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, seol r-phost chuig mayor@limerick.ie.

Cliceáil anseo i gcomhair faisnéise maidir le cuireadh a thabhairt don Méara chun freastal ar fheidhmeannas.                  

Is Leas-Mhéara é Comhairleoir Tom Ruddle le Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Bhí sé tofa chun an bpost i gcruinniú bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 30 Meitheamh 2021.

Cllr. Déanann Tom Ruddle ionadaíocht ar Dhúiche Bardais an Chaisleáin Nua.

Chun dul i dteagmháil le Tom Ruddle, Leas-Mhéara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, seol r-phost chuig tom.ruddle@limerick.ie.