Straitéis Dhigiteach

Nascann an straitéis dhigiteach do Luimneach na cláir chathracha digiteacha agus cliste do Luimneach. Leagtar amach ann an fhís do Luimneach Inbhuanaithe Cliste in 2030 agus treoróidh sé Luimneach chuig leibhéal nua aibíochta digití idir 2017 agus 2020.

  • Digital Strategy Banner

Is lionsa nua í Straitéis Dhigiteach Luimnigh ar fhorbairt straitéiseach Luimnigh agus go háirithe ar an uaillmhian chun a eacnamaíocht agus a spás fisiceach a bhunathrú faoi Phlean Eacnamaíochta agus Spásúlachta Luimnigh 2030. Agus athbheochan Luimnigh faoi phlean Luimnigh 2030 ag méadú móiminteam ba mhaith linn leas a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha chun dlús a chur le forbairt Réigiún Cathrach Inbhuanaithe Cliste.

Tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Gréasáin Straitéis Dhigiteach Luimnigh 2017-2020 chun rochtain a fháil ar an doiciméad straitéise agus ar an treochlár forfheidhmithe.

This service is provided by

Digital Services

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchants Quay, Limerick, V94 EH90