Cód Caiteachais Poiblí

Is tacar rialacha agus nósanna imeachta é Cód Caiteachais Poiblí (PSC) le cinntiú go gcoinneáiltear caighdeáin sa chóireáil cuí cistí poiblí agus le cinntiú go bhfaightear an luach is fearr ar airgead an t-am ar fad, áit ina chaitear nó a dhéantar airgead a infheistiú.

Baineann gné Dearbhaithe Cáilíochta Poiblí le próiseas 5 chéime agus ní mór di a bheith comhlíonta ag gach Údarás Áitiúil ar bhonn bliantúil. Tá toradh na gné dearbhaithe cáilíochta seo sa tuarascáil achoimrithe thuas. 
 

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2021

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2020

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2019

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2018

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2017

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2016

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2015

Tuairisceán PSC don bhliain airgeadais 2014

I gcomhair a thuilleadh faisnéise ar an gCód Caiteachais Poiblí go ginearálta, cliceáil anseo.

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78