Deontas Grúpscéim Séarachais

Is ea seo nuair a thagann grúpa de dhá theaghlach nó níos mó le chéile chun saoráidí séarachais a sholáthar dóibh féin nuair nach bhfuil saoráidí den sórt sin (nó saoráidí fíor-easpa) ann cheana féin.

I gcás grúpscéimeanna séarachais, d’fhéadfadh go mbeadh cúnamh deontais 75% den chostas ceadaithe, faoi réir teorann de €6,500 in aghaidh an naisc teaghlaigh, ar fáil le haghaidh gach oibreacha incháilithe.

Download the latest documents

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000