Clár Uisce Tuaithe

Forbraíodh an Clár Uisce Tuaithe ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil chuig Údaráis Áitiúla i 1997. Is é cuspóir straitéiseach an Chláir Uisce Tuaithe ná cáilíocht, iontaofacht agus éifeachtúlacht na seirbhísí uisce a fheabhsú do sholáthróirí tí nuair nach bhfuil seirbhísí Uisce Éireann ar fáil, trí bhearta éagsúla. Mar chuid den chlár seo, déanann Seirbhísí Saotharlainne Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh anailísíocht shimplí do Ghrúpscéimeanna Uisce Poiblí agus Príobháideacha, chomh maith le tástáil ar cháilíocht uisce do thoibreacha príobháideacha.

Tá cúnamh deontais ar fáil do phobail chun cabhrú leo infrastruchtúr seirbhísí uisce reatha a sholáthar nó a uasghrádú ina gceantar.

Má theastaíonn aon eolas breise uait ar aon cheann de na scéimeanna deontais thuasluaite, déan teagmháil le do thoil le:

Oifigeach Idirchaidrimh Uisce Tuaithe / Innealtóir Grúpscéim Uisce
An Roinn Seirbhísí Uisce
Tuar an Daill
Co. Luimnigh

Fón: +353 61 556326
Ríomhphost: ruralwater@limerick.ie

 

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000