Sábháilteacht Uisce

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freagrach as sábháilteacht uisce a chur chun cinn agus as cosc a chur le bás daoine trí bháite laistigh de theorainn Luimnigh agus ar na haibhneacha agus na bealaí loingseoireachta.

Oibríonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh go dlúth leis na Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála áitiúla, na hAonaid Chosanta Sibhialta agus na haonaid áitiúla cuardaigh agus tarrthála.

Bígí Réidh an Samhradh

Le linn míonna an tsamhraidh, éiríonn an-tóir ar uiscebhealaí agus ar thránna na hÉireann. Tugann níos mó daoine cuairt ar an tuath, téann siad i mbun gníomhaíochtaí lasmuigh, tugann siad cuairt ar fheirmeacha teaghlaigh nó tógann siad laethanta saoire thar lear. Tá rioscaí bainteach leis na gníomhaíochtaí seo. Mar chuid d’fheachtas an rialtais ‘Bí Ullamh don Samhradh’ tá eolas faoi bheith ullamh agus fanacht sábháilte le linn míonna an tsamhraidh seo ar fáil i leabhrán ‘Bí Ullamh don Samhradh’ atá ar fáil le híoslódáil anseo.

Baoithe tarrthála

Is féidir faisnéis maidir le criosanna tarrthála atá in easnamh, millte nó lochtach a thuairisciú don Oifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce ag na sonraí teagmhála atá liostaithe thíos nó ag www.ringbuoys.ie 

Ranganna Tarrthála Beatha

Ar an drochuair, níl ranganna tarrthála ar fáil faoi láthair trí Choiste Limistéir Sábháilteachta Uisce Chathair Luimnigh. Tá eolas ar Ranganna Tarrthála Tarrthála atá ar fáil faoi láthair i gcontaetha eile in aice láimhe ar fáil ar shuíomh Gréasáin Sábháilteacht Uisce Éireann. Cliceáil anseo.


Eolas teagmhála

Oifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Tuar an Daill

Luimnigh

Fón: +353 61 556000

Ríomhphost: wsdo@limerick.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le sábháilteacht uisce agus cúrsaí muirí, féach na doiciméid tacaíochta thíos.

This service is provided by

Fire and Emergency Services

Phone +353 61 556859
Location
Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78